GoldenGate replikasyonunda kaynak ve hedef tablo yapıları aynıysa ve herhangi bir filtreleme veya kolon eşlemesi yapılmıyorsa Data pump processinin parametrelerinde PASSTHRU kullanılabilir. GoldenGate’ in iki tabloyu aynı yapıda görebilmesi için; kolon isimlerinin, veri tipleri ile boyutlarının aynı olması ve aynı sırada olmaları gerekir. PASSTHRU parametresinin kullanıması, GoldenGate’ in tablo tanımlarını veritabanı veya data-definition dosyalarından aramasını engelleyeceğinden performansı arttıracaktır.

PASSTHRU ve NOPASSTHRU parameterleri tabloya özeldir. Bir parametre diğerini görene kadar tüm TABLE ifadeleri için aktif kalacaktır. Bu da, veri filtreleme ve diğer veri manipülasyonu kullanılan tablolar ile kullanılmayan tabloların ayrı ayrı pass-through davranışlarının belirlenebilmesine olanak sağlar.

Örnek:

EXTRACT example
USERIDALIAS user1
RMTHOST rmthst, MGRPORT 7809, ENCRYPT AES192 KEYNAME mykey
ENCRYPTTRAIL AES192
RMTTRAIL /ggs/dirdat/ex
PASSTHRU
TABLE fin.acct;
NOPASSTHRU
TABLE fin.sales, WHERE (ACCOUNT-CODE < 100);

DDL Replikasyonunda PASSTHRU modu

DDL ‘ler data pump tarafından otomatik olarak PASSTHRU modda taşınır. Sonuç olarak, kaynak tarafta belli bir tabloda yapılan DDL işlemi (örn. ALTER TABLE TableA…) data pump tarafından aynı isim ile işlenir.