Öncelikle, uygun Oracle driver’ın bulunup, SQL Server’ın olduğu sunucuya yüklenmesi gerekiyor. Oracle’ın 64-bit Oracle Data Access Components (ODAC) sayfasından 64-bit için olan versiyonu (xCopy olan) indirmek ve kurmak oldukça basit. Bu işlem yapıldıktan sonra SQL Server’da Linked Server–> Providers altında “ORAOLEDB.Oracle” görünecektir.
Sonrasında, linked server aşağıdaki gibi yaratılabilir. TNSNames yerine EZConnect tercih edilmesi çıkabilecek sorunları azaltacaktır. Örneğin, TNS kullanarak yapılan linked server üzerinden Oracle prosedürü çağırmada problemler çıkabiliyor.

exec sp_addlinkedserver N’MYLINK’ , ‘Oracle’ , ‘ORAOLEDB.Oracle’ , N’//172.16.1.100/myoracle_SID’ , N’FetchSize=2000′ , ”

Linked server üzerinden Oracle prosedürü çağırabilir. Bunun için “RPC Out” özelliğinin true olması gerekiyor.

exec master.dbo.sp_serveroption @server=N’MYLINK’ , @optname=N’rpc out’ , @optvalue=N’true’

Son olarak login bilgilerini aşağıdaki şekilde vermemiz gerekir.

exec sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=’N’MYLINK’ , @useself=N’FALSE’ , @rmtuser=N’MY_REMOTE_USER’ , @rmtpassword=’MY_PASSWORD’